โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" เช็คเงื่อนไขและวิธีสมัคร ก่อนลงทะเบียนวันแรก (11 ธ.ค. 62)

Living Tips
April 6, 2022

บ้านดีมีดาวน์ เริ่มลงทะเบียนวันนี้วันแรก ลดภาระผ่อนดาวน์ 50,000 บาทต่อราย 1 แสนคน

01


โครงการบ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการที่รัฐต้องการช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน 50,000 บาทต่อรายแก่ประชาชน 100,000 รายแรก


 • คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ


 1. มีตัวตนตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
 2. อยู่ในระบบฐานภาษี
 3. มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน
 4. หรือมีรายได้ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
 5. ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากผู้ประกอบการและได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่าง 27 พฤศจิกายน 2562-31 มีนาคม 2563
 6. เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 7. เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่ refinance)
 8. การขอสินเชื่อต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
 9. ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น 


02


เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ


 • เป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันจากระบบกระทรวงการคลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
 • ผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน มีข้อพิจารณา ดังนี้
 • โครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
 • ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 1 แสนราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน


03


ขั้นตอนการรับสิทธิ


 • ลงทะเบียนวันที่ 11 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น. ถึง 18.00น.
 • ได้รับ E-mail แจ้งผลการตรวจรอบแรกใน 3 วัน
 • สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงินและแจ้งผลการตรวจสอบ
 • ธอส. ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลัก
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว


ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าว “โครงการบ้านดีมีดาวน์เป็นโครงการที่ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ”


“ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบให้ เช่น การลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองเหลือเพียงประเภทละ 0.01% และสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.5% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกของ ธอส.”


การดำเนินโครงการบ้านดีมีดาวน์ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวต่อไป


04


เช็ครายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-111-1144 

หรือเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com


ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, บ้านดีมีดาวน์

LIVING TIPS

Living Tips
March 24, 2023

ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ - 3 สูตรปุ๋ยออร์แกนิกทำเอง ไว้ใส่ต้นไม้บำรุงดิน

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้ว เรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการ คือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรางดงามนั้นเอง ที่สำคัญปุ๋ยหมักจากเศษอาหารต่างๆ สามารถช่วยลดขยะในบ้าน ในครัวเรือน และเศษอาหารเหลือทิ้งจากการบริโภคมากมายในแต่ละวัน วันนี้เรามีสูตรปุ๋ยออกร์แกนิกมาแนะนำกัน เพื่อน ๆ สามารถทำได้เองที่บ้าน
อ่านต่อ
Living Tips
March 17, 2023

5 ต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอน ปลูกในห้องนอน สุขภาพดีขึ้น

การมี “ต้นไม้ปลูกในห้องนอน” นอกจากช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติแล้ว ยังส่งผลต่อการนอนหลับที่ง่ายขึ้น หลับลึกมากกว่าเดิม สร้างสุขภาพที่ดี มีต้นไม้หลายชนิดที่เหมาะกับการนำมาปลูกในห้องนอน เพื่อพักผ่อนของทุกคน วันนี้เราจึงอยากแนะนำคนที่มีปัญหาการนอนหลับลองเลือกต้นไม้ดี ๆ เหล่านี้มาปลูกไว้ได้เลย
อ่านต่อ
Living Tips
March 13, 2023

ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ - ฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ

นอกจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังไม่หายไป อีกปัญหาสุขภาพที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม คือ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมามีปริมาณเกินค่ามาตรฐานพร้อมกับลมร้อน โดยมีค่ามลภาวะทางอากาศสูงมากติดอันดับต้น ๆ ของโลก (หลายคนคงคุ้นชื่อฝุ่น PM 2.5 อยู่แล้ว แต่เผื่อใครลืมขอบอกอีกทีว่าเจ้านี่เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร หากนึกไม่ออกว่าเล็กขนาดไหน เราคงต้องบอกว่า “เล็กกว่าเส้นผมของคนเรา” และมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า) วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าฝุ่น PM2.5 นี้ว่ามันคืออะไร มีผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง และเราจะป้องกันได้อย่างไร
อ่านต่อ
www.chanuntorn.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น (เรียนรู้เพิ่มเติม).