7 เรื่องน่ารู้ก่อนผิดใจกับเพื่อนบ้าน

Living Tips
October 28, 2022

เมื่ออาศัยอยู่ร่วมกับคนในหมู่บ้านก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง และบางครั้งอาจเกิดจากปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ กระทำไปด้วยความเผลอไผล ไม่รู้ ไม่ตั้งใจ จนอาจบานปลายไปถึงขั้นต้องใช้กฎหมายเพื่อยุติปัญหา ดังนั้น ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น เราจึงรวบรวมปัญหากับเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ เพื่อที่จะได้ระมัดระวัง จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

แดนกรรมสิทธิ์
เขตกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหลักกฎหมายเรียกว่า แดนกรรมสิทธิ์ ซึ่งขอบเขตและกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้นับรวมตั้งแต่บนพื้นดินรวมไปถึงใต้ดินอีกด้วยดังนั้นการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นทั้งบนดินหรือใต้ดินถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีที่ต้องการจะสร้างหรือต่อเติมควรเว้นระยะถอยร่นจากเขตแดนกรรมสิทธิ์ ดังนี้ 
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
แต่ถ้าระยะถอยร่นน้อยกว่าที่กำหนด ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบตลอดแนวด้านนั้นและผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร     หากต้องการก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินของผู้อื่น จะต้องให้เจ้าของที่ดินแปลงนั้นเซ็นต์ยินยอมและต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบตลอดแนวด้านนั้นและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
แนวรั้วกั้นกลาง
ตามหลักกฎหมายแล้วรั้วกำแพง รั้วต้นไม้ หรือคูน้ำที่กั้นระหว่างบ้านนั้นถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันต้องรับผิดชอบการดูแลซ่อมแซมด้วยกัน และจะรื้อถอนหรือดัดแปลงโดยพลการไม่ได้นอกจากนี้ในบางพื้นที่มีการกำหนดวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างรั้วรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูงของรั้ว โดยความสูงของรั้วหน้าบ้านต้องไม่เกิน 1.20 เมตร รั้วหลังบ้านไม่เกิน 1.80 เมตรและรั้วต้นไม้สูงได้ไม่เกิน 2.4 เมตรหากต้องการก่อสร้างหรือต่อเติมให้สูงยิ่งขึ้นไป สามารถทำได้บนที่ดินของตนเองแต่ต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร 
น้ำฝนและรางน้ำฝน 
น้ำฝนจากหลังคาหรือรางน้ำฝน หากตกลงมาหรือกระเด็นไปบ้านข้างเคียงก็อาจเกิดปัญหาได้เช่น ดินกัดเซาะ น้ำท่วมขังระบายไม่ทันหรือกระเด็นไปโดนสิ่งของข้างบ้านจนเกิดความเสียหาย ซึ่งเพื่อนบ้านผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้องรื้อถอนได้
ผลไม้และดอกไม้
ดอกหรือผลที่โตข้ามเขตบ้าน แต่ไม่ได้ร่วงหล่นเองตามธรรมชาติไม่สามารถเด็ดได้ เพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้ มีความผิดทางอาญาได้แต่กรณีปลูกต้นไม้หรือไม้เลื้อยริมรั้วแล้วแตกกิ่งก้านรวมถึงส่วนของรากยื่นเข้าไปในเขตบ้านเจ้าของบ้านสามารถขุดรากและตัดกิ่งก้านออกได้เลย แต่ทำลายทิ้งทั้งต้นไม่ได้ยกเว้นต้นไม้นั้นโอนเอนแลดูอันตราย สามารถขุดถอนทิ้งได้
สัตว์เลี้ยง
ควรมีความรับผิดชอบดูแลเรื่องความสะอาด และวินัยของสัตว์เลี้ยงรวมถึงฉีดวัคซีนพื้นฐานเพราะหากเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในหมู่บ้านไม่ว่าจะถ่ายอุจจาระ คุ้ยขยะ ทำลายข้าวของ เห่าหอนเสียงดัง หรือกัดทำร้ายร่างกายผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือร้ายแรงถึงขั้นขึ้นศาลได้ 
กลิ่นไม่พึงประสงค์
กลิ่นไม่พึงประสงค์ หมายถึง กลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย หรือน้ำเน่ากลิ่นเขม่า ควัน ฝุ่นละออง รวมถึงควันและกลิ่นจากการทำอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนบ้านใกล้เคียงสามารถเป็นเหตุในการฟ้องร้องเอาผิดได้ ดังนั้น อาจเป็นการทำอาหารหรือทำครัวแนะนำให้ติดตั้งเครื่องดูดควันหรือเครื่องกรองอากาศ
รถและที่จอดรถ
ปัญหาที่พบได้บ่อยมาก เมื่ออาศัยในหมู่บ้านอาจจะเพราะพื้นที่บ้านมีจำกัดที่จอดรถไม่เพียงพอจึงต้องนำมาจอดบริเวณหน้าบ้านหรือริมรั้วบ้านตัวเองอาจทำให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางทางเข้าบ้านของคนอื่น ซึ่งนับเป็นความผิดทางอาญาถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญใจตามมาตรา397 ดังนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นต้องจอดขวางทางเข้าบ้านคนอื่น กรณีมีญาติ หรือเพื่อนมาเยี่ยมควรแจ้งขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อน
หากทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวินัย ดูแลรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขแต่หากเกิดปัญหาขึ้นมาควรใช้เหตุผลในการพูดคุย ช่วยกันหาทางออกกันก่อนจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีให้วุ่นวายและเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายด้วย

LIVING TIPS

Living Tips
February 1, 2023

ลดภูมิแพ้ แก้ปัญหาไรฝุ่นด้วย 5 วิธีสร้างอากาศดีในบ้าน

เพราะอากาศข้างนอกมีทั้งฝุ่นและมลภาวะ ทำให้คนในบ้านอาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งภูมิแพ้อากาศ ผื่นแพ้ อาการคันจากฝุ่น แต่คุณก็สามารถปรับอากาศในบ้านให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ด้วย 5 วิธีนี้
อ่านต่อ
Living Tips
January 26, 2023

Checklist ก่อนเลือกผู้รับเหมาที่ควรรู้

การสร้างบ้านใหม่สักหลังมีองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องก่อสร้างที่ ต้องอาศัยฝีมือการก่อสร้างของช่างผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญ ได้มาตรฐาน ดังนั้น การคัดเลือกหาผู้รับเหมาเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของบ้านสร้างใหม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
อ่านต่อ
Living Tips
January 19, 2023

6 ไม้มงคล เสริมความเฮงรับวันตรุษจีน

เสริมโชคลาภและความร่ำรวยให้เฮง ๆ ตลอดปีนี้กับ 6 ไม้มงคลของจีน ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความสบายใจแล้ว ยังช่วยฟอกอากาศและสร้างความมีชีวิตชีวาให้คุณและคนในบ้านกันด้วยนะ ซึ่งจะมีต้นไม้อะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย
อ่านต่อ
www.chanuntorn.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น (เรียนรู้เพิ่มเติม).