โอบกอดครอบครัวด้วย Empathy กุญแจที่ทำให้เห็นคุณค่ากันและกัน

ในโลกทุกวันนี้ที่ทุกคนต่างใช้ชีวิตด้วยการที่โฟกัสตัวเองเป็นหลักมากขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม รวมถึงในระดับครอบครัวนั้นอาจจะไม่ราบรื่น เกิดความกระทบกระทั่งและมีปัญหาเชิงความสัมพันธ์ระยะยาวตามมาได้
ในโลกทุกวันนี้ที่ทุกคนต่างใช้ชีวิตด้วยการที่โฟกัสตัวเองเป็นหลักมากขึ้น จนอาจจะทำให้การมองเห็นและให้ความสำคัญกับคนรอบตัวนั้นตกหล่นไป ความพยายามในการเห็นอกเห็นใจ หรือ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็ลดน้อยลงไป ทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม รวมถึงในระดับครอบครัวนั้นอาจจะไม่ราบรื่น เกิดความกระทบกระทั่งและมีปัญหาเชิงความสัมพันธ์ระยะยาวตามมาได้
สิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับเรื่องนี้ ก็คือ ‘Empathy’ หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่จะมาช่วยเติมเต็มให้การใช้ชีวิตกับคนรอบตัว ทั้งในระดับสังคม จนถึงระดับครอบครัวนั้นราบรื่นและมีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง
‘Empathy’ ในครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่เสมือนกาวที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แข็งแรง และเพิ่มการมองเห็นคุณค่าของกันและกัน ซึ่ง ‘Empathy’ ควรเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดปลูกฝังให้ลูก หรือเด็กๆ ในครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย ให้เขาได้เติบโตมาด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่พยายามเอาความคิด ความรู้สึก หรือประสบการณ์ส่วนตัวของเราไปตัดสินคนอื่น ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่เข้าใจ การลดทอนคุณค่า และความขัดแย้งตามมาระหว่างคนในครอบครัว
จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดในการสร้าง ‘Empathy’ ก็คือการพยายามรับฟังผู้อื่น การเป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งแต่การที่พ่อแม่รับฟังลูก ทำความเข้าใจถึงเหตุผลของลูก รวมไปถึงสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเอง ก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันอย่างไม่ตัดสิน มากกว่าการพยายามจะเป็นคนพูดหรือแสดงออกเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
หากสมาชิกทุกคนในครอบครัว เติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้ ‘Empathy’ จะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแน่นแฟ้น เห็นคุณค่าของการมีอยู่ซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนเปิดใจรับฟังความคิด ความเห็น ความรู้สึกกันอย่างจริงใจ และพร้อมปรับปรุงแก้ไขเมื่อตัวเองทำผิดพลาด และ ‘Empathy’ นี้เอง ที่นอกจากจะช่วยสร้างคุณค่าระหว่างกันในครอบครัวแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิตในสังคมง่ายขึ้น เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น มีแน้วโน้มที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ตลอดจนลดความขัดแย้งได้อีกด้วย
Living Tips

เราใช้คุกกี้ ( Cookie ) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับ