มาตรการรัฐลดค่าโอน 0.01%

ได้ใช้แล้ว! ลดค่าโอนฯ-ค่าจดจำนอง บ้าน-คอนโดใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้าน เหลือ 0.01%

จากกรณีเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมิติอนุมัติมาตรการลดภาระให้กับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน 


01

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง ลดเหลือ 0.01% สำหรับบ้าน-คอนโดราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท


02

ทั้งนี้มีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกา นั่นก็คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้านต้องจ่ายค่าโอนฯและจดจำนองเอง คิดเป็นค่าใช้จ่ายตามตารางด้านล่างนี้ และหากลดเหลือ 0.01% จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในขั้นต่อนนี้ไปได้หลักหมื่นบาท


อ้างอิงหรืออ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0028.PDF?fbclid=IwAR2CRjJ_M3GaUUE3CuCVWIXSopB1ljwrKBu53IB1LMKdSZw4NywVO-25DbY

Living Tips

เราใช้คุกกี้ ( Cookie ) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับ