กู้ไม่ผ่าน ขอเงินดาวน์คืนได้ไหม?

ถ้าเรากู้ไม่ผ่าน จะยังคงรับเงินดาวน์ โครงการนั้นคืนได้หรือไม่ วันนี้มาหาคำตอบกัน

เพื่อนๆ หลายคนคงพบปัญหาเรื่องเงินจองบ้านอยู่ไม่น้อย การตัดสินใจจองบ้าน เพราะเรามั่นใจแล้วว่าเราต้องการบ้านของโครงการนี้ จึงตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อจองและทำสัญญายื่นกู้กับธนาคาร แต่คุณรู้หรือไมว่าคุณจ่ายเงินไปแล้ว ถ้ากู้บ้านไม่ผ่านคุณจะได้เงินคืนหรือไม่ หรือถ้าได้คืนก็อาจจะช้ามาก ๆ เป็นปัญหาที่หลายๆ คนหวั่นใจเวลาซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะ

กู้ไม่ผ่าน ขอเงินดาวน์คืนได้ไหม?

เมื่อกู้เงินกับธนาคารไม่ผ่าน กรณีย่อมเป็นเรื่องการชำระหนี้เงินซื้อบ้านกับทางโครงการ ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง จะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ และก็ไม่ใช่ความผิดของเราซึ่งเราเป็นลูกหนี้ เราในฐานะลูกหนี้ย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้ค่าซื้อบ้านกับทางโครงการ และโครงการย่อมไม่มีสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนด้วย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219 และมาตรา 372

*** ดังนั้น ทางโครงการจะต้อง “คืนเงินดาวน์” ทั้งหมดให้แก่เรา และหากไม่คืนกรณีย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของเราที่จะได้รับเงินดาวน์คืนตามกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้โครงการคืนเงินดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดูในสัญญาและข้อตกลงให้ถี่ถ้วนด้วยนะคะ

ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีข้อบังคับให้โครงการคืนเงินจองหรือเงินดาวน์แก่ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน ดังนั้น ลูกค้าควรดูสัญญาให้ดีน๊า หากต้องการให้มีการคืนเงินจอง เงินทำสัญญาหรือเงินดาวน์ในกรณีขอสินเชื่อไม่ผ่าน ก็ควรคุยให้โครงการระบุในสัญญานะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : TerraBKK.com

Living Tips

เราใช้คุกกี้ ( Cookie ) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับ