แนวคิด 'Intergeneration Family Living' อยู่แบบครอบครัวใหญ่กับหลากหลายข้อดี

เราจะพามารู้จักแนวคิด 'Intergeneration Family Living' หรือ การอยู่แบบครอบครัวใหญ่ ที่มาพร้อมกับหลากหลายข้อดีที่จะช่วยเพิ่มความแฮปปี้ให้ชีวิตครอบครัวและสังคมได้
ค่านิยมของการสร้างครอบครัวจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละช่วงเวลาก็มีลักษณะและข้อดีแตกต่างกัน อย่างในช่วงนี้ที่ค่านิยมของการสร้างครอบครัวของคนไทยกลุ่มใหญ่ คือการที่แต่งแล้วต้องแยกตัวเองออกมาจากครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวของตัวเอง หรือการออกจากการใช้ชีวิตที่บ้านเกิด เพื่อมาสร้าง ‘ครอบครัวเดี่ยว’ ในตัวเมืองที่เป็นที่กระจุกตัวของความเจริญ และหาที่อยู่อาศัยให้ใกล้กับที่ทำงานหรือแหล่งของงาน
ซึ่งค่านิยมดังกล่าวจะหยิบยื่นความสะดวกสบาย ใกล้ความเจริญมาให้ หยิบยื่นโอกาสเติบโตในผลตอบแทนและหน้าที่การงาน แต่ก็แฝงไปด้วยข้อกังวลบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) กับคนในครอบครัว เด็กๆ ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่จากพ่อแม่ พ่อ แม่ ผู้สูงอายุต้องเจอกับความเหงา ไร้คุณค่า และโดดเดียว รวมถึงปัญหาระดับปัจเจก อย่างการที่คนที่ใช้ชีวิตในเมือง หรือคนทำงานมีความสุขกันน้อยลง
จึงเป็นที่มา ที่เราจะพามารู้จักแนวคิด 'Intergeneration Family Living' หรือ การอยู่แบบครอบครัวใหญ่ ที่มาพร้อมกับหลากหลายข้อดีที่จะช่วยเพิ่มความแฮปปี้ให้ชีวิตครอบครัวและสังคมได้
ครอบครัวใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้
ครอบครัวใหญ่โดยปกติที่เรามักพบได้ คือการที่จะประกอบไปด้วยสมาชิกหลายเจเนอเรชั่น ซึ่งการจะหาจุดตรงกลาง เพื่อให้ทุกชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้ปัจจัยของความแตกต่างหลากหลายของช่วงวัย นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราจะต้องเป็นนักฟังที่ดี สังเกตและเรียนรู้เหตุผลของผู้อื่น มีการบริหารจัดการเวลาสำหรับใช้ร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ แต่ก็ต้องสมดุลกับการมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนด้วย รวมถึงมีการแบ่งสรรหน้าที่ของแต่ละคนให้เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการจัดการกับความสัมพันธ์ของครอบครัว เรียนรู้ถึงนิสัยใจคอของแต่ละคน เพื่อทำให้เราเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอื่นๆ ได้ด้วย
ครอบครัวใหญ่เป็นบ่อเกิดความรักและความอบอุ่น

การอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกในบ้านเป็นคนหลายๆ วัย เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะได้สัมผัสถึงการส่งต่อความรักจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ตลอดการเติบโต สมาชิกในครอบครัวจะได้เห็นกระบวนการดูแลกัน การมอบความรักให้กัน การรักษาสายใยสัมพันธ์ การส่งผ่านประสบการณ์ต่างๆ  จากปู่ย่าตายายสู่พ่อแม่ จากพ่อแม่สู่ลูก จากลูกสู่หลาน ทำให้ครอบครัวใหญ่ มีแนวโน้มที่จะมีความสุข และรู้สึกว่าชีวิตมีสีสัน มีชีวิตชีวามากขึ้น
ครอบครัวใหญ่กับที่อยู่อาศัยแห่งความสุข

ด้วยกระแสทางบวกทั่วโลกของการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ รวมถึงในไทยด้วย มันจะเป็นค่านิยมที่นำมาซึ่งการลดช่องว่างระหว่างวัย ทำให้คนทุกวัยในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากกันและกัน และนี่ยังเป็นแนวคิดสำคัญที่ Developer ที่อยู่อาศัยชั้นนำในไทย หันมาศึกษา ออกแบบ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวใหญ่มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในสังคม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาเชิงสังคม ดังที่กล่าวข้างต้นลงได้
ทุกวันนี้ ทั่วโลกหันมาตระหนักถึงแนวคิด 'Intergeneration Family Living' หรือการอยู่แบบครอบครัวใหญ่มากขึ้น หากเรายังไม่เคยเปิดใจกับรูปแบบครอบครัวนี้ อาจจะลองปรับตัวและมองถึงภาพของความสุขที่เราจะได้รับจากการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน มันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการปรับตัวอย่างแน่นอน

เราใช้คุกกี้ ( Cookie ) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับ